160 Abalorios Decorados 5x5mm T465HC

1,90 €

Agujero 1mm

Plata Tibetana