15 Entrepiezas / Colgantes 23x9mm T271X

1,85 €

Agujero 1,2mm

Agujero grande 4,7mm

Plata Tibetana