Lote Separadores Para Cordón Plata Tibetana T193

1,85 €

# 1 y 2: Agujeros 5x2,5mm

Tubos Agujero 2,5mm